Mâng-uâ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mâng-uâcêng-táidù-uâ ngiê-sŭk, gáiu-dù (構圖) bī-kī mī-sŭk huôi-uâ (bī-ṳ̀ iù-uâ, cūi-chāi-uâ) cĭng-gāng, kō̤-ī gă-siông ùng-cê (bī-ṳ̀ dó̤i-báik, bòng-báik, câung-siăng-sṳ̀) cū-siàng nó̤i-ṳ̀ng.