Mì-niōng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mì-niōng gì siŏng-biĕu

Mì-niōng gŭng-sĭ (微軟公司, Ĭng-ngṳ̄: Microsoft Corporation) sê Mī-guók siŏh ciáh có̤ gié-sáung-gĭ gì siông-chê gŭng-sĭ. 1975 nièng, iù Bī-lò̤ Gái-cṳ̀ gâe̤ng Bō̤-lò̤ Ăi-lùng lâng ciáh nè̤ng sìng-lĭk. Cūng-buô găh Mī-guók Huà-sêng-dáung-ciŭLòi-dáik-mūng-dáik.