Mì-sĕng-só

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mì-sĕng-só

Mì-sĕng-só (維生素), hĕ̤k-ciā ĭng-ĭk siàng Mì-tă-mêng (維他命)[1], sê siŏh lôi iū-gĭ huá-hăk-ŭk gì tūng-chĭng.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 語言志·總論//連江縣志. 連江縣政府. 2014. 156.