跳至內容

Mò̤-táuk-chiă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mò̤-táuk-chiă

Mò̤-táuk-chiă (摩托車) sê siŏh cṳ̄ng sāi mò̤-táuk huák-dông lì bié gì chiă.