Mò̤-táuk-chiă

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mò̤-táuk-chiă

Mò̤-táuk-chiă (摩托車) sê siŏh cṳ̄ng sāi mò̤-táuk huák-dông lì bié gì chiă.