跳至內容

Mā-ăng-săng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mā-ăng-săng kō̤-nèng sê:

  1. Mā-ăng-săng (Hók-ciŭ): Hók-ciŭ Céng-ăng-kṳ̆ gì săng.
  2. Mā-ăng-săng (chê): Ăng-hŭi-sēng gì chê.


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.