Mī-ciòng-báik-ĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


«Mī-ciòng-báik-ĭng» (美全八音) sê siŏh buōng Hók-ciŭ-uâ gì ông-cṳ̆.