Mŭk-sṳ̆-làu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mŭk-sṳ̆-làu (牧師樓, Mā-lài-ngṳ̄: Kampung Koh), sê Mā-lài-să̤-ā Pék-lék-ciŭ (霹靂州) Mâng-ṳ̀ng-gâing (曼絨縣) Sĕk-cê-lô (十字路) gì siŏh-ciáh sĭng-chŏng.