Mackinac Gông (Michigan)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mackinac Gông
—  Gông  —
Mackinac County, Michigan
Mackinac Gông gì ôi-dé
Mackinac Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Michigan
Uōng-câng www.mackinaccounty.net

Mackinac Gông (Ĭng-ngṳ̄: Mackinac County) sê Mī-guók Michigan gì siŏh ciáh gông.