Macomb Gông (Michigan)

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Macomb Gông
—  Gông  —
Macomb County, Michigan
Macomb Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Michigan
Uōng-câng macombcountymi.gov

Macomb Gông (Ĭng-ngṳ̄: Macomb County) sê Mī-guók Michigan gì siŏh ciáh gông.