Madonna

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Madonna

Madonna (1958 n. 8 ng. 16 h. - ), ciòng miàng Madonna Louise Ciccone, sê Mī-guók gì siŏh ciáh gŏ̤-chiū, iēng-uòng, ū-ciā gâe̤ng dô̤-iēng.