Mahnomen Gông (Minnesota)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mahnomen Gông
—  Gông  —
Mahnomen County, Minnesota
Mahnomen Gông gì ôi-dé
Mahnomen Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Minnesota
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Mahnomen Gông (Ĭng-ngṳ̄: Mahnomen County) sê Mī-guók Minnesota gì siŏh ciáh gông.