Buô-ṳ̄ dông-ŭk

Lài-nguòng: Wikipedia
(Iù Mammalia dêng-hióng lì gì)
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
?Buô-ṳ̄ dông-ŭk
Gáuk cṳ̄ng buô-ṳ̄ dông-ŭk
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
ā-muòng: Vertebrata
gŏng: Mammalia
Linnaeus, 1758
Ā-gŏng

Buô-ṳ̄ dông-ŭk (哺乳動物), iâ hô̤ lā̤ siăh-nĕng dông-ŭk, sê dó̤i siŏh lôi dông-ŭk gì tūng-chĭng.