跳至內容

Buô-ṳ̄ dông-ŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Mammalia dêng-hióng lì gì)

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


?Buô-ṳ̄ dông-ŭk
Gáuk cṳ̄ng buô-ṳ̄ dông-ŭk
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
ā-muòng: Vertebrata
gŏng: Mammalia
Linnaeus, 1758
Ā-gŏng

Buô-ṳ̄ dông-ŭk (哺乳動物), iâ hô̤ lā̤ siăh-nĕng dông-ŭk, sê dó̤i siŏh lôi dông-ŭk gì tūng-chĭng.