跳至內容

Sĕng-ŭk hŭng-lôi-huák

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Sĕng-ŭk hŭng-lôi-huák (生物分類法) sê sĕng-ŭk-hŏk diē-sié dó̤i sĕng-ŭkŭk-cṳ̄ng hŭng-lôi gì siŏh cṳ̄ng huŏng-huák.

Gĭng-dáng gì sĕng-ŭk hŭng-lôi-huák ciŏng sū-iū gì sĕng-ŭk kĕk gái (界), muòng (門), gŏng (綱), mŭk (目), kuŏ (科), sṳ̆k (屬), cṳ̄ng (種) lì hŭng-lôi.