Marengo Gông (Alabama)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Marengo Gông
—  Gông  —
Marengo County, Alabama
Marengo Gông gì ôi-dé
Marengo Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Alabama
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Marengo Gông (Ĭng-ngṳ̄: Marengo County) sê Mī-guók Alabama gì siŏh ciáh gông.