Marshall Gông (Kentucky)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Marshall Gông
—  Gông  —
Marshall County, Kentucky
Marshall Gông gì ôi-dé
Marshall Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Kentucky
Uōng-câng marshallcounty.ky.gov

Marshall Gông (Ĭng-ngṳ̄: Marshall County) sê Mī-guók Kentucky gì siŏh ciáh gông.