Maya

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Maya kō̤-nèng cī:

  1. Maya ùng-mìng
  2. Maya-nè̤ng
  3. Maya-ngṳ̄
  4. Autodesk Maya: siŏh cṳ̄ng gié-sáung-gĭ niōng-giông.


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.