McCracken Gông (Kentucky)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
McCracken Gông
—  Gông  —
McCracken County, Kentucky
McCracken Gông gì ôi-dé
McCracken Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Kentucky
Uōng-câng mccrackencounty.org

McCracken Gông (Ĭng-ngṳ̄: McCracken County) sê Mī-guók Kentucky gì siŏh ciáh gông.