McDonough Gông (Illinois)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
McDonough Gông
—  Gông  —
McDonough County, Illinois
McDonough Gông gì ôi-dé
McDonough Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Illinois
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

McDonough Gông (Ĭng-ngṳ̄: McDonough County) sê Mī-guók Illinois gì siŏh ciáh gông.