McIntosh Gông (North Dakota)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
McIntosh Gông
—  Gông  —
McIntosh County, North Dakota
McIntosh Gông gì ôi-dé
McIntosh Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Dakota
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

McIntosh Gông (Ĭng-ngṳ̄: McIntosh County) sê Mī-guók North Dakota gì siŏh ciáh gông.