McLean Gông (North Dakota)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
McLean Gông
—  Gông  —
McLean County, North Dakota
McLean Gông gì ôi-dé
McLean Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Dakota
Uōng-câng www.visitmcleancounty.com

McLean Gông (Ĭng-ngṳ̄: McLean County) sê Mī-guók North Dakota gì siŏh ciáh gông.