Mecklenburg Gông (Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mecklenburg Gông
—  Gông  —
Mecklenburg County, Virginia
Mecklenburg Gông gì ôi-dé
Mecklenburg Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Virginia
Uōng-câng www.mecklenburgva.com

Mecklenburg Gông (Ĭng-ngṳ̄: Mecklenburg County) sê Mī-guók Virginia gì siŏh ciáh gông.