Mercer Gông (New Jersey)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mercer Gông
—  Gông  —
Mercer County, New Jersey
Mercer Gông gì ôi-dé
Mercer Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New Jersey
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Mercer Gông (Ĭng-ngṳ̄: Mercer County) sê Mī-guók New Jersey gì siŏh ciáh gông.