Microsoft

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Microsoft gì siŏng-biĕu

Microsoft (Ĭng-ngṳ̄: Microsoft Corporation, iâ huăng-ĭk có̤ Mì-niōng) sê Mī-guók siŏh ciáh có̤ diêng-nō̤ gì siông-chê gŭng-sĭ. 1975 nièng, iù Bill Gates gâe̤ng Paul Allen lâng ciáh nè̤ng sìng-lĭk. Cūng-buô găh Mī-guók WashingtonRedmond.