Middlesex Gông (Massachusetts)

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤
Middlesex Gông
—  Gông  —
Middlesex County, Massachusetts
Middlesex Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Massachusetts
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Middlesex Gông (Ĭng-ngṳ̄: Middlesex County) sê Mī-guók Massachusetts gì siŏh ciáh gông.