Middlesex Gông (Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Middlesex Gông
—  Gông  —
Middlesex County, Virginia
Middlesex Gông gì ôi-dé
Middlesex Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Virginia
Uōng-câng www.co.middlesex.va.us

Middlesex Gông (Ĭng-ngṳ̄: Middlesex County) sê Mī-guók Virginia gì siŏh ciáh gông.