Mille Lacs Gông (Minnesota)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mille Lacs Gông
—  Gông  —
Mille Lacs County, Minnesota
Mille Lacs Gông gì ôi-dé
Mille Lacs Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Minnesota
Uōng-câng www.co.mille-lacs.mn.us

Mille Lacs Gông (Ĭng-ngṳ̄: Mille Lacs County) sê Mī-guók Minnesota gì siŏh ciáh gông.