Miller Gông (Georgia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Miller Gông
—  Gông  —
Miller County, Georgia
Miller Gông gì ôi-dé
Miller Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Georgia
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Miller Gông (Ĭng-ngṳ̄: Miller County) sê Mī-guók Georgia gì siŏh ciáh gông.