Milwaukee Gông (Wisconsin)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Milwaukee Gông
—  Gông  —
Milwaukee County, Wisconsin
Milwaukee Gông gì ôi-dé
Milwaukee Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Wisconsin
Uōng-câng county.milwaukee.gov

Milwaukee Gông (Ĭng-ngṳ̄: Milwaukee County) sê Mī-guók Wisconsin gì siŏh ciáh gông.