Mineral Gông (Nevada)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mineral Gông
—  Gông  —
Mineral County, Nevada
Mineral Gông gì ôi-dé
Mineral Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Nevada
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Mineral Gông (Ĭng-ngṳ̄: Mineral County) sê Mī-guók Nevada gì siŏh ciáh gông.