Mineral Gông (West Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mineral Gông
—  Gông  —
Mineral County, West Virginia
Mineral Gông gì ôi-dé
Mineral Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ West Virginia
Uōng-câng www.mineralcountywv.com

Mineral Gông (Ĭng-ngṳ̄: Mineral County) sê Mī-guók West Virginia gì siŏh ciáh gông.