Mitchell Gông (Georgia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mitchell Gông
—  Gông  —
Mitchell County, Georgia
Mitchell Gông gì ôi-dé
Mitchell Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Georgia
Uōng-câng www.mitchellcountyga.net

Mitchell Gông (Ĭng-ngṳ̄: Mitchell County) sê Mī-guók Georgia gì siŏh ciáh gông.