Monmouth Gông (New Jersey)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Monmouth Gông
—  Gông  —
Monmouth County, New Jersey
Monmouth Gông gì ôi-dé
Monmouth Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New Jersey
Uōng-câng www.co.monmouth.nj.us

Monmouth Gông (Ĭng-ngṳ̄: Monmouth County) sê Mī-guók New Jersey gì siŏh ciáh gông.