Montgomery Gông (Arkansas)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Montgomery Gông
—  Gông  —
Montgomery County, Arkansas
Montgomery Gông gì ôi-dé
Montgomery Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Arkansas
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Montgomery Gông (Ĭng-ngṳ̄: Montgomery County) sê Mī-guók Arkansas gì siŏh ciáh gông.