Montour Gông (Pennsylvania)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Montour Gông
—  Gông  —
Montour County, Pennsylvania
Montour Gông gì ôi-dé
Montour Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Pennsylvania
Uōng-câng www.montourco.org

Montour Gông (Ĭng-ngṳ̄: Montour County) sê Mī-guók Pennsylvania gì siŏh ciáh gông.