Mora Gông (New Mexico)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mora Gông
—  Gông  —
Mora County, New Mexico
Mora Gông gì ôi-dé
Mora Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ New Mexico
Uōng-câng countyofmora.com

Mora Gông (Ĭng-ngṳ̄: Mora County) sê Mī-guók New Mexico gì siŏh ciáh gông.