Morehouse Gông (Louisiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Morehouse Gông
—  Gông  —
Morehouse County, Louisiana
Morehouse Gông gì ôi-dé
Morehouse Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Louisiana
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Morehouse Gông (Ĭng-ngṳ̄: Morehouse County) sê Mī-guók Louisiana gì siŏh ciáh gông.