Morrill Gông (Nebraska)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Morrill Gông
—  Gông  —
Morrill County, Nebraska
Morrill Gông gì ôi-dé
Morrill Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Nebraska
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Morrill Gông (Ĭng-ngṳ̄: Morrill County) sê Mī-guók Nebraska gì siŏh ciáh gông.