跳至內容

Muòi-kṳ̄ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Săng-pū gì tò̤

Muòi-kṳ̄ng (霉菌, 黴菌) sê dó̤i kṳ̄ng-sĭ-tā̤ huák-dăk, mâ̤ sāng-sĕng duâi hìng nṳ̆k cék cī-sĭk-tā̤ gì siŏh lôi chiông sĭ gì cĭng-kṳ̄ng gì tūng-chĭng. Nó̤h săng-pū cêu sê ké̤ṳk muòi-kṳ̄ng gāng-niēng gì.