Muhlenberg Gông (Kentucky)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Muhlenberg Gông
—  Gông  —
Muhlenberg County, Kentucky
Muhlenberg Gông gì ôi-dé
Muhlenberg Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Kentucky
Uōng-câng www.muhlenbergcounty.ky.gov

Muhlenberg Gông (Ĭng-ngṳ̄: Muhlenberg County) sê Mī-guók Kentucky gì siŏh ciáh gông.