Murray Gông (Georgia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Murray Gông
—  Gông  —
Murray County, Georgia
Murray Gông gì ôi-dé
Murray Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Georgia
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

Murray Gông (Ĭng-ngṳ̄: Murray County) sê Mī-guók Georgia gì siŏh ciáh gông.