Muscogee Gông (Georgia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Muscogee Gông
—  Gông  —
Muscogee County, Georgia
Muscogee Gông gì ôi-dé
Muscogee Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Georgia
Uōng-câng www.muscogeecounty.net

Muscogee Gông (Ĭng-ngṳ̄: Muscogee County) sê Mī-guók Georgia gì siŏh ciáh gông.