Muskingum Gông (Ohio)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Muskingum Gông
—  Gông  —
Muskingum County, Ohio
Muskingum Gông gì ôi-dé
Muskingum Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Ohio
Uōng-câng www.muskingumcounty.org

Muskingum Gông (Ĭng-ngṳ̄: Muskingum County) sê Mī-guók Ohio gì siŏh ciáh gông.