跳至內容

Nàng Altai-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nàng Altai-ngṳ̄
тÿштÿк алтай тил
Huák-nguòng guók  Ngò̤-lò̤-sṳ̆
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
5.5 uâng
ngṳ̄-hiê
Turkic ngṳ̄-cŭk
  • Nàng Altai-ngṳ̄
ùng-cê hiê-tūng Kyril cê-mō̤
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-2 alt
ISO 639-3 alt
Glottolog sout2694
ELP Southern Altai
Ciā ùng-ciŏng bău-guák IPA hù-hô̤. Nâ-sê mò̤ siŏng-guăng cê-hìng ciĕ-tì, nṳ̄ kō̤-nèng â̤ káng diŏh ông-hô̤, huŏng-kuŏng hĕ̤k-ciā gì-tă hù-hô̤, mò̤-niĕ-ài hiēng-sê Unicode cê-hù. Chiāng nṳ̄ káng Help:IPA.

Nàng Altai-ngṳ̄Turkic ngṳ̄-cŭk gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng. Gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng gōng ciā uâ gì chă-bók-dŏ̤ ô 5.5 uâng nè̤ng.

Chăng-kō̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]