Nĭk-guŏng-dĕng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Nĭk-guŏng-dĕng

Nĭk-guŏng-dĕng(日光燈) sê diêng-dĕng gì siŏh cṳ̄ng, ciā guŏng gì diêng-guŏng â̤ bī bàng-siòng gì diêng-dĕng guŏng nék-giāng.