跳至內容

Nĭk-guŏng-dĕng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nĭk-guŏng-dĕng

Nĭk-guŏng-dĕng (日光燈), bô hô̤ diêng-gòng (電槓), sê diêng-dĕng gì siŏh cṳ̄ng, ciā guŏng gì diêng-guŏng â̤ bī bàng-siòng gì diêng-dĕng guŏng nék-giāng.