Natchitoches Gông (Louisiana)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Natchitoches Gông
—  Gông  —
Natchitoches County, Louisiana
Natchitoches Gông gì ôi-dé
Natchitoches Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Louisiana
Uōng-câng www.historicnatchitoches.com

Natchitoches Gông (Ĭng-ngṳ̄: Natchitoches County) sê Mī-guók Louisiana gì siŏh ciáh gông.