New Haven Gông (Connecticut)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
New Haven Gông
—  Gông  —
New Haven County, Connecticut
New Haven Gông gì ôi-dé
New Haven Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Connecticut
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

New Haven Gông (Ĭng-ngṳ̄: New Haven County) sê Mī-guók Connecticut gì siŏh ciáh gông.