New Kent Gông (Virginia)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
New Kent Gông
—  Gông  —
New Kent County, Virginia
New Kent Gông gì ôi-dé
New Kent Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Virginia
Uōng-câng www.co.new-kent.va.us

New Kent Gông (Ĭng-ngṳ̄: New Kent County) sê Mī-guók Virginia gì siŏh ciáh gông.