New London Gông (Connecticut)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
New London Gông
—  Gông  —
New London County, Connecticut
New London Gông gì ôi-dé
New London Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ Connecticut
Uōng-câng URL: Syntax error. (Help!)

New London Gông (Ĭng-ngṳ̄: New London County) sê Mī-guók Connecticut gì siŏh ciáh gông.