Newberry Gông (South Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Newberry Gông
—  Gông  —
Newberry County, South Carolina
Newberry Gông gì ôi-dé
Newberry Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ South Carolina
Uōng-câng www.newberrycounty.org

Newberry Gông (Ĭng-ngṳ̄: Newberry County) sê Mī-guók South Carolina gì siŏh ciáh gông.