Ngê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Nè̤ng gì ngê

Ngê (Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông ) sê dông-ŭk gāng-gáuk siăng-ĭngké-guăng. Dông-ŭk sāi ngê lì gāng-gáuk siăng-ĭng gì dâe̤ng-cáuk hô̤ lō̤ „tiăng“ (聽). Dṳ̀ lāu tiăng siăng-ĭng, mâ̤-ciēu dông-ŭk gì ngê iâ â̤-tĕ̤ng sāi lì gāng-gáuk bìng-hèng gâe̤ng sĭng-tā̤ gì ôi-dé.

Commons

Wikimedia Commons ô siŏng-guăng dáung-áng: Ngê