Ngê

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Nè̤ng gì ngê.

Ngê Tiang (聽) (耳) sê dông-ŭk gāng-gáuk siăng-ĭngké-guăng. Dông-ŭk sāi ngê lì gāng-gáuk siăng-ĭng gì dâe̤ng-cáuk hô̤ lō̤ „tiăng“ (聽). Dṳ̀ lāu tiăng siăng-ĭng, mâ̤-ciēu dông-ŭk gì ngê iâ â̤-tĕ̤ng sāi lì gāng-gáuk bìng-hèng gâe̤ng sĭng-tā̤ gì ôi-dé.

Wikimedia Commons
Wikimedia Commons ô guăng-ṳ̀ Ngê gì mùi-tā̤ ùng-giông.